De bevlekte ontvangenis III

Ieder begin is moeilijk. Het eerste kind stierf twee dagen na de geboorte en werd begraven in het naamloze massagraf waar de andere armeluiskinderen geëindigd waren. Geen steen, geen naam, slechts koude klei en eeuwige anonimiteit en duisternis. De klompenmaker kon het weinig schelen, hij had wat hij wilde; zijn eigen werkplaats. Helaas miste hij nog de vaardigheden van de ambachtsman.

Zijn jonge vrouw bleef aanvankelijk stuurs voor zich uit staren, maar de klompenmaker had een onbedwingbare drang en maakte haar snel weer zwanger, waarop ze weer begon te glimlachen en zingen tijdens het werk. Zo simpel kon het leven soms zijn.

De jonge klompenmaker ging een aantal dagen in de leer bij een ervaren man in een dorp een twintigtal kilometer verderop. Geen concurrentie.  Die gedachte was trouwens lichtelijk lachwekkend, onze jonge klompenmaker was immers nog maar een broddelaar en knoeide maar wat aan. Hoe hij zijn best ook deed, hij kon het verschil tussen populier en wilg maar niet onthouden. De stammen die hij gekocht had lagen naast de werkplaats, maar zelfs na dagen kijken zag hij het verschil niet. Het was dus zaak een paar klompen uit dezelfde stam te maken.

Hij was dagen bezig om gelijke stukken te zagen. Zijn nek en schouders brandden en hij kreeg grote blaren in zijn handen. Ondertussen had hij zijn zwangere vrouw uit werken gestuurd, er moest toch vreten op tafel komen en zijn voorraad jenever slonk. Iedere avond viel hij in een diepe droomloze slaap.

Hoe was het toch mogelijk dat hout zo hard en weerspannig was? Hoe deden anderen dat? Waren die sterker? Het schoot maar niet op. Hij bleef maar hakken en schuren en het duurde dagen voordat de stronken ook maar enigszins op een klomp leken. Het ging hem allemaal niet snel genoeg en gedesillusioneerd smeet hij ze in de hoek en vloekend zoop hij zich door de jenevervoorraad. Uit puur chagrijn gaf hij zijn vrouw een pak slaag. Dat zou haar leren met haar onnozele glimlachen en nutteloze zingen.

Die nacht droomde hij van demonen en werd hij een aantal malen gillend wakker. Als hij opzij keek zag hij het gezwollen gezicht van zijn vrouw en de dagen daarop vreesde hij dat er iemand zou komen om hem terecht te wijzen, een dominee misschien, maar er kwam niemand.

Hij zou moeten doorzetten. Dus hij ging zo lang door met de blokken hout tot ze de gewenste vorm benaderden. Nu boorde hij er gaten in waar de voeten in hoorden. Omdat dit paar nu eerst moest drogen begon hij met het schaven en bewerken van een ander blok. Dit blok bleek beter te bewerken en hij vroeg zich af of dit dan ander hout was. Hij tuurde en tuurde, maar kon nog steeds geen verschil zien.

Toen het eerste paar droog genoeg was ging hij verder met het bewerken van de buitenkant en de blokken begonnen zowaar op klompen te lijken. Hij bewerkte de binnenkant en toen hij tevreden was, schilderde hij de klompen zwart. Hij zou ze zelf dragen en aldus voelen wat beter moest. En zo werd ieder paar steeds beter en groeide zijn zelfvertrouwen. Hij sloeg zijn vrouw minder vaak en dronk minder jenever en de dromen bleven weg.

Zij tweede kind werd geboren, een zoon. Vol trots nam hij het kind op de arm en droeg hem de werkplaats door. Dit zou allemaal van zijn zoon worden, vertelde hij de baby, die hem met helder blauwgrijze ogen aankeek of hij dwars door de klompenmaker heen keek. Die raakte zo in verwarring dat hij het kind liet vallen. Die slaakte en doordringende kreet, maar huilde niet.

De moeder spoedde zich met haar baby naar de dokter. Er was iets kapot, maar er was geen geld om naar het ziekenhuis te gaan, dat was bovendien veel te ver weg. De dokter dacht dat het kind kreupel zou worden, snotterde  zijn vrouw tegen de klompenmaker. Die zweeg. Hij zakte weg in onverschilligheid. Lijdzaam bedacht hij dat alles in zijn leven zou mislukken. Dat alles tot dan toe immers mislukt was. Hij bedacht dat er gelukkig nog zoiets als jenever was.

© Lammert Voos

 

 

Advertenties

De bevlekte ontvangenis II

Het leger leek veel op het weeshuis. De eindeloze routine, het gebrek aan vrijheid, de hardvochtigheid van degenen die aan de touwtjes trokken. En ook hier werd hij bezocht door nachtelijke demonen die hem neerdrukten in zijn matras en kussen en hem pijnigden. Hij werd alleen nooit met een riem geslagen, dat was een groot verschil.

In het leger waren de straffen subtieler, als hij op mars niet mee kon komen met de anderen omdat hij moest vechten om zijn stront binnen te houden, moest hij de mars nog een keer doen. Of de hele kazerne aanvegen en de latrines schoonmaken. En als hij dan klaar was met het geploeter door de fecaliën, moest hij nog een keer alle aardappelen schillen of boontjes doppen voor de hele compagnie.

Hij werd overvallen door een dodelijke vermoeidheid en overwoog om zichzelf te verdrinken in het kanaal, maar op een dag arriveerde een peloton cavalerie op de kazerne. Hij zag de fiere paarden, de trotse houding van de mannen, de prachtige uniformen en hij wist: dit wil ik ook. Dus vroeg hij overplaatsing aan.

Als hij gedacht had dat zijn leven nu zou veranderen, had hij zich vergist. Hij was een knecht, een horige en hij bleef en knecht en horige. Hij mocht nu paardenstront ruimen, want men liet niet zomaar iedereen toe tot het regiment huzaren dat nog bij Quarte-Bras en Waterloo tegen Napoleon had gevochten.

Maar wat erger was, als hij dicht in de buurt van de paarden kwam werd hij bevangen door een onredelijke angst. De grootte van de dieren schrikte hem af en hij was bang dat de dieren hem zouden trappen of bijten. Als hij zich over zijn angst heen zette, iedere keer weer die misselijkmakende angst, zag hij de ogen van de paarden die zijn eigen wantrouwen, paniek en nervositeit weerschijnen.

Er was maar een manier om te leven met zijn angst en dat was brandewijn. Het begon met een paar slokjes, maar na een paar weken had hij steeds meer nodig en na een maand dronk hij een fles per dag, na een maand twee. Bijkomend voordeel was dat hij zich de nachten niet kon herinneren, maar dat de demonen hem nog steeds bezochten merkte hij aan zijn onverminderd schrijnende achterste.

Brandewijn was een duur medicijn, zijn soldij eindig. De huzaren hadden meer soldij, maar hij was een onhandige dief en werd oneervol uit het leger ontslagen. Hij mocht nog blij zijn dat hij niet het gevang ingegooid werd. Hij was al bij zijn tweede poging gepakt en bekende meteen.

Ontgoocheld zwierf hij door het land en leefde van bedelen, maar de honger knaagde en hij had nooit genoeg geld om brandewijn te kopen en daar kon hij niet meer zonder, dus ging hij terug naar zijn geboortestreek. Hij werd aangenomen als dagloner op een boerderij die Sliek bie Leegte genoemd werd en mocht op de deel, boven de koestal slapen tot hij zelf een onderkomen gevonden had.

Nu werd het koeienstront scheppen, vlas trekken, bieten en aardappelen rooien, maar het kon minder. Jenever was goedkoper dan brandewijn en hij had er minder van nodig. Zijn demonen bleven weg en zijn achterste heelde, zodat hij weer normaal zijn gevoeg kon doen, maar dat hij nog steeds een knecht was zat hem dwars.

Hij maakte een meisje waarvan de hele familie omgekomen was door de Spaanse griep zwanger, trouwde haar, pikte haar geld in en kocht een vervallen klompenmakerij vlakbij de plek waar hij geboren was. Dat hij nagenoeg terug was in Malterfoske vond hij niet leuk, maar hij was tenminste nu geen knecht meer. Dat hij nu een slaaf van de jenever was, een valse vriend voor het leven, ontging hem.

© Lammert Voos

 

 

De bevlekte ontvangenis I

Wie de vader van de klompenmaker was wist niemand. Er waren immers kandidaten genoeg, zoals die vijf broers die van de spartelende moeder Eeuwke elk een arm of been vasthielden en aldus haar voorover gelegen over een varkenstrog drukten zodat de vijfde aan zijn gerief kon komen. Uiteraard mocht de oudste eerst.

En daar was de boer die Eeuwke in het stro van het kippenhok in Malterfoske waarin zij de nacht doorbracht besprong, terwijl ze giebelend haar benen in de lucht stak. Zo waren er velen en iedere keer koelde zij haar geslachtsdelen in een poel modder in het midden van het dorp. Eeuwke was geen licht, maar hoe te overleven was generatie na generatie doorgegeven.

Die bloedlijn die begonnen was bij slaven van invallende Deense piraten die heel romantisch Vikingen genoemd werden. Toen de Denen vertrokken werden de slaven overgedaan aan Friese edellieden, waar van de laatste, Iwo tho Ewer, in vijftienhonderd aan stukken gehakt werd door de Saksische troepen van de hertog van Brunswijk.

De taal van het land veranderde, de slaven werden lijfeigenen en later dagloners, maar de omstandigheden bleven voor de voorvaderen en moederen van Eeuwke eigenlijk steeds dezelfde. De macht had immers verzonnen dat de horigen pacht en belastingen moesten betalen en als die dat niet konden, mochten ze dat afdoen met arbeid. Een systeem dat eerst grondig getest werd in de lage landen en daarna succesvol ingevoerd werd in de koloniën.

Ondanks alles overleefden Eeuwke’s voorouders de pest, plunderende Geuzen, overstromingen, cholera en zichzelf. Kennelijk werd ergens in dat ingewikkelde systeem van de hersenen, voor zover men die bezat, vastgelegd hoe dat moest en ongetwijfeld zou het jongetje dat Eeuwke aan haar met sproeten bezaaide borsten drukte eveneens weten hoe zich door het leven te worstelen.

Maar Eeuwke dient de geschiedenis van onze klompenmaker te verlaten, dus laten we haar achter in de modder van Malterfoske, alwaar ze ter beschikking bleef van een ieder van het mannelijk geslacht tot haar geteisterde lichaam het eindelijk begaf.

Het jongetje werd door een humane dominee bij zijn moeder weggenomen om op beschaafde wijze met orde, tucht en regelmaat op te groeien in een weeshuis. Hij was dan ook de eerste van zijn lange bloedlijn die leerde lezen, schrijven, rekenen en zij die de macht hebben te haten. Hij leerde eveneens verbitterd te zijn over zijn lot, bewust als hij werd van zichzelf en zijn machteloosheid. Hij verkreeg het inzicht dat hij eveneens voorbestemd was dagloner te worden, dus ging hij zo snel hij oud genoeg was het leger in.

© Lammert Voos

 

Zondagskind (reprise)

 Als ik een kleine vijftig jaar later mijn kinderfoto’s bekijk zie ik echter geen angstig en beschadigd kind. Volgens mij zie ik veel meer een enorm nieuwsgierig ventje. Ik weet nog dat ik met leesvaardigheid ver vooruit liep op mijn leeftijdgenoten. Wat betreft de rest niet. Ik schrijf nog steeds slordig en van rekenen raak ik geïrriteerd. Ik heb daar het geduld gewoon niet voor.

Het geheugen is een wanordelijke bende. Hersenschuddingen, alcohol, drugs, slaapgebrek, depressie, allemaal zaken die een stem in het kapittel hebben. Een groot deel van zijn leven wentelt zijn mens zich in zijn slachtofferschap, zich er geen rekenschap van gevend dat een slachtoffer net zo goed zelf vaak dader is.

Iedereen is kind geweest, zich niet bewust van wat wij goed en kwaad noemen. Een lastig, ongrijpbaar kind. Vaak in mezelf gekeerd, regelmatig zoek omdat ik weer eens ergens op verkenningstocht was en een dagdromer. Dat paste niet goed in het milieu waarin ik opgroeide. Er was geen tijd voor dromen, niet door de week in ieder geval, dan moest er gewerkt worden.

Als bij zoveel gezinnen uit die tijd viel ons gezin heftig uit elkaar. Ik zal niet zeggen dat mijn moeder feministe was, maar het feit dat vrouwen eind jaren zeventig meer en meer voor hun rechten opkwamen zal toch van invloed zijn geweest op haar beslissing. Bovendien was het huwelijk niet gebaseerd op liefde, maar op economische noodzaak. Er waren veel spanningen en het was niet fijn voor de kinderen.

Toch kwam de scheiding voor ons alle vier als klap en ieder van ons ging daar op zijn eigen manier mee om. Ik was de jongste, toch al wat vreemd en het was het duwtje dat ik nodig had om volledig te ontsporen. Ik ben een meester-leugenaar en manipulator geworden en het heeft heel wat uurtjes therapie gekost om dat weer af te leren. Daarnaast lijk ik meer op mijn pa dan me lief is. Ik hoef geen DNA-test te doen om te zien waar ik vandaan kom. Ik kom uit het Noorden of Noordwest-Europa, want lijd aan de Furor Teutonicus. Net als mijn pa vroeger. De Romeinen omschreven dit al als een verpletterende en blinde woede die niet te beteugelen valt.

Nu ik ouder word en het testosteron afneemt heb ik er niet zoveel last meer van, maar in mijn tienerjaren veranderde ik van dat verlegen en kwetsbare jochie in een ontoombaar monster van een meter negentig en honderd kilo en ik was boos, heel boos. Het is best een wonder dat er geen grotere ongelukken zijn gebeurd.

Ik tel mijn zegeningen.

 

© Lammert Voos

Zondagskind (slot)

 V

Mijn twee oudere zusters waren het huis uit getrouwd. Bij de trouwerij van de oudste had ik gehuild.  Wie zou me nu gaan voorlezen en cadeautjes voor me kopen? Bij de tweede trouwerij werd ik me ervan bewust dat mijn bed nu weer exclusief van mezelf zou zijn. Bleef  voordien een verloofde logeren, dan mocht die van ma niet op de kamer van mijn zuster komen. De verloofde in kwestie diende in mijn bed te slapen en ikzelf moest aanschuiven bij mijn broer.

Het was gewoonte dat tijdens de feestdagen mijn zusters met hun echtgenoten een aantal dagen naar huis kwamen. Het viertal sliep dan op luchtbedden op zolder. ’s Nachts hoorde ik veel gegiebel van boven komen en soms hoorde ik het polyester kraken als iemand zich omdraaide.

Dagen later hoorde ik pa met een vreemde stem praten over partnerruil. Ik wist niet wat dat was en zocht het op in een woordenboek. Ik wist zeker dat pa het niet over mijn oudere zusters had gehad. Dat kon niet. Zoiets kon je toch niet over je eigen dochters denken?  Ik lag er wakker van.

 VI

Ik wierp de lijn met daaraan dobber, lood en haak in het woelige water van het kanaal. Manhaftig hield ik me vast aan de lange bamboestok. De dobber deinde op de golven. Het brood was vast al van het haakje, bedacht ik, maar dat gaf niet.

Ik wilde geen wormen gebruiken, daar moest ik van kokhalzen sinds een jongen op school me gedwongen had er eentje op te eten. Sla hem dan ook op zijn bek, had pa me toegebeten toen ik huilend thuisgekomen was.  Er had zich voorgoed een bittere brok zelfmedelijden in mijn keel genesteld.

Met wormen ving je bovendien palingen. Ik wilde geen paling vangen, want palingen waren slijmerig en kronkelden rond het snoer en ik kreeg ze nooit los. Ik wilde ook geen schele pos of baars vangen, die slikten het haakje door en als je er dan aan trok nam je alle ingewanden mee. Dat vond ik vies en zielig.

Er kwam een man in een flodderige regenjas achter me staan. Hij had een teckel met overgewicht bij zich, een soort worst op pootjes die amechtig hijgend aan zijn voeten neerzeeg.

Ze bijten zeker niet erg? vroeg hij. Soms had die man een schurftige poedel bij zich en droeg een corduroy colbertje met elleboogstukken. De poedel drentelde zenuwachtig rond zijn benen.

De man was ook wel eens wat gegroeid. Dan droeg hij een legerjas en had een grote Duitse herder bij zich. De hond ging rustig naast hem zitten en de man begon aanwijzingen te geven. Je moest de dobber zus en de loodjes zo en dan…Hij wist zeker niet dat het brood allang van het haakje geweekt was.

Ik zat naar de golven te kijken en liet me opzettelijk verblinden door het licht daarin. Iedere dag weer, als het tenminste niet regende, dan werd ik nat.

© Lammert Voos

Zondagskind 4

 IV

Wanneer pa Het Vrije Volk zat te lezen was het zaak voor mij om zo weinig mogelijk geluid te maken. Pa scheurde zelf gaten in de stilte zodra hij een bladzijde omsloeg. De krant bleef op zijn schoot rusten als hij naar het nieuws op de televisie keek. Daar wenste pa eveneens niet bij gestoord te worden. Het kwam slechts eenmaal voor dat pa zelf in stilte, zonder mopperen, het nieuws bekeek. Ma stond achter zijn stoel mee te kijken, met in haar hand een bord waar ze net zo lang overheen bleef wrijven met haar theedoek tot die begon te piepen.

Op het televisiescherm probeerden Aziatisch uitziende mensen over een hek te klimmen. Helikopters stegen op vanaf het dak van een gebouw. Er hingen mensen aan de glijders. Ze vielen er een voor een af, terug in de menigte. De helikopters landden even later op een vliegdekschip. Na het uitstappen van de passagiers werden de lege helikopters in de zee geduwd.

Ma keerde terug naar de afwas en pa schakelde de televisie uit. Hij begroef zich weer in de krant. Ik keerde terug naar mijn plekje bovenaan de trap. Ik dacht na over wat ik zojuist gezien had. De logica daarvan ontging me.

Ik hoorde mijn vader in de huiskamer andermaal een bladzijde omslaan. Nog geen minuut daarna gleed de krant ruisend op de vloer en begon pa luid te snurken.

© Lammert Voos

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagskind 2 & 3

 II

Vanuit mijn slaapkamerraam keek ik uit op een breed kanaal dat de kriskrassende groene weilanden doorsneed. Lompe zwartstalen rompen doorsneden het loden water. Nadat een tanker gepasseerd was schreef ik de naam Dorothea in een schriftje met daarachter de plaatsnaam Vlaardingen. Dat lag in de buurt van Rotterdam dacht ik. Ik dacht aan de havens. Aan de zee. Aan zilte lucht. Aan schreeuwende meeuwen. Ik droomde van stoere zeelui.

Ma had verteld dat pake een schipperszoon was, dus ik een schippersachterkleinzoon, maar ik herinnerde me pake als een gebroken man die de resten van zijn longen in een blikje spoog. Pake had stoflongen van het werk op de dorsmachine.  Pake had negen keer een hartaanval gehad, vertelde ma niet zonder een zweem van trots, maar een tiende zou er niet komen.

 III

Pa had een volière vol vogeltjes. Eerst gingen de zebravinkjes dood, later de kanaries en tenslotte de kwartels. Pa brak de zelfgetimmerde volière zuchtend af. Pa hield ook konijnen. Op een dag zaten die apathisch in hun hok. Etter druppelde uit hun ogen. Pa stond er tien minuten besluiteloos naar te kijken en belde toen de veearts. Na het gesprek met de veearts ging hij de hokken bij langs en draaide de konijnen de nek om. Hij maakte geen enkel geluid. Tranen liepen over zijn wangen.

Pa verzette zich lang tegen de aanschaf van een hond. Hij was er van overtuigd dat hij voor de verzorging van die hond zou opdraaien en dat wilde hij niet. Bovendien zou hij de hond niet kunnen uitlaten omdat hij slecht ter been was. Hij had het steeds over de consequenties van een hond. Broerlief bleef echter zeuren en bezwoer pa dat die er niet voor zou opdraaien.

Toen de hond, een bouvier, was aangeschaft was broerlief aanvankelijk druk in de weer met het beest. Tot de voetbalcompetitie weer begon. En hoewel pa koppig volhield niets met de hond van doen te willen hebben hield hij, als hij dacht dat niemand het hoorde, lange monologen tegen het dier. Maar als er anderen in de buurt waren deed hij net of hij het beest negeerde.

Regelmatig, als ik weer eens met de hond door de regen sjokte, dacht ik  bitter aan pa’s woorden: de consequenties van een hond.

© Lammert Voos

 

 

Zondagskind

 I

Ik zat bovenaan de trap te luisteren naar de geluiden uit de woonkamer. Mijn uniform bestond deze dag uit een bordeauxrode sweater, een wit overhemd en een grijze terlenka broek. Ma had de scheiding in mijn haar aan de rechterkant getrokken, zodat mijn blonde kuiflok naar rechts hing. Ik vroeg me af hoe het zou zijn als ik me van de trap zou laten vallen. Zouden ze wel huilen als ik mijn nek brak?

Pa en ma waren nog gezellig aan de koffie met de buren. De kerkklok sloeg elf uur en aanstonds zouden ze gaan klaverjassen. Ik trok me verder terug de overloop op, pa zou zo de flessen jenever, bessen en sherry uit de kelderkast komen halen. De sigarettenrook zou naar boven kringelen en me zelfs hier boven bereiken. Pa zou zich ergeren aan ma’s geflirt met de buurman, maar dat niet laten merken. Ma zou schriller dan normaal lachen en de groentesoep alvast opzetten.

Broerlief was aan het voetballen bij de A-junioren en moest op tijd eten om vanmiddag bij het eerste te kunnen kijken. Hij zou de tas met vuile voetbalplunje met een doffe plof in de bijkeuken op de betonnen vloer laten vallen. Hij zou nauwelijks groeten, de soep razendsnel naar binnen lepelen en dan weer vertrekken. Ma zou me roepen om de hond uit te laten en ik zou protesteren dat de hond van broerlief was en ma zou dat met een ongeduldig handgebaar wegwuiven.

Ik zou door de verlaten straten slenteren, de onwillige hond achter me aanslepend. De schrale herfstwind zou de bruinrode bladeren voor mijn voeten wegblazen en mijn oren rood laten kleuren en doen schrijnen. De hond zou precies gaan zitten poepen voor een oprit en ik zou de bruine worst gewoon laten liggen. Misschien zou ik zelf in de worst van gister gaan staan en dan kokhalzend met een stokje de smurrie uit het profiel van mijn schoenen moeten peuteren.

Mijn moeder zou me een bord vieze soep met veel te veel vermicelli en te weinig gehaktballetjes voorzetten en op me mopperen als ik slurpte of knoeide. De buurvrouw zou al weg zijn en pa zou de buurman nog een borreltje inschenken. Pa mét en buurman zonder suiker. Pa’s lepeltje zou tegen het glaasje tikken als hij veel te lang roerde. Ma zou met een sigaret tussen haar vingers zwijgend toekijken. Ze had haar benen over elkaar geslagen en zat eerst stil. Maar haar bovenste voet zou steeds sneller op en neer gaan bewegen. Ze zou gehaast aan de sigaret trekken en de rook recht naar boven blazen.

Wankelend zou de buurman vertrekken. Hij zou een zijstap maken en zich moeten vasthouden aan de deurpost. Pa zou hem uitlachen. Ma zou alvast het glaswerk afwassen. Ze zou een sherryglas breken. Pa zou daarover mopperen. Pa zou ook mopperen over de buren, minstens een uur lang. Daarna zou hij nog mopperen over zijn werk en tenslotte zou hij ma verwijten maken. Ma zou het zwijgend aanhoren. De kerkklok zou vijf uur slaan en ma zou me nog een keer met die rothond op pad sturen.

Ik zou een boterham met pindakaas eten en daarna eentje met hagelslag. Pa zou op de bank gaan liggen snurken. Hij zou eerst klagen over die eeuwige hoofdpijn en twee saridons nemen. Mijn broer zou thuiskomen en de televisie aanzetten. Ik zou Thierry de Slingeraar of Ivanhoe willen zien, maar mijn broer zou onverbiddelijk overschakelen naar Sport in Beeld om voetbal te kijken. Pa zou zijn achterwerk optillen, een wind laten en zijn rug naar ons toe draaien en gewoon verder snurken. Ma zou het bovenraampje opendraaien en broerlief zou de televisie iets harder zetten.

En morgen zou het gewoon weer maandag zijn.

© Lammert Voos

De drinker

Een mens is zijn eigen gevangenis. Zo is het bij mij tenminste wel. Er was een tijd dat ik alles kon. Dat ik de grootste auto van ons team had, de duurste jasjes, dat ik de meeste problemen oploste, dat ik alles aankon, een echte macher was. Bovendien verdiende ik goed, had status, was moreel van aanzien, want werkte immers voor vluchtelingen. Gouden tijden voor mij, niet voor hen. Toen ik mijn vader vertelde die topbaan gekregen te hebben zei hij: ‘Dat hou je toch nooit vol.’

Er waren problemen in een aanmeldcentrum, asielfabrieken langs de grenzen, waar bepaald werd of vluchtelingen überhaupt kans tot de procedure – lees: het land- toegelaten te worden. Dat moest binnen een dag gebeurd zijn. Een bruut en onbarmhartig systeem. Dus werd ik erop af gestuurd om voor onze organisatie een oogje in het zeil te houden.

Ik liep tegen muren van vijandigheid op: bij de marechaussee, de overheidsambtenaren, verwante organisaties waar ego’s om voorrang streden en werd weggestopt in een hok zonder ramen, zonder rechtstreekse verbinding naar buiten. Mij werd bijna overal de toegang ontzegd, behalve naar de soep, koffie en chocolademachine in de gang. Ik zat de hele dag kaartspelletjes te doen op de computer of naar de muren te staren. In dat hok brandde ik op.

Wel hield ik nog toezicht op een noodopvang in de buurt, waar mensen zaten die volgens ons wel recht op toegang hadden, maar door de overheid geweigerd waren. Op een dag kreeg ik opdracht om een Macedonisch gezin uit die opvang te halen en op de trein naar Duitsland te zetten. Buiten was het heet, boven de dertig graden.

De vader van het gezin, een ex-politieman, bezwoer dat hij bij terugkeer vermoord zou worden en vroeg me genadig te zijn voor zijn gezin dat verder bestond uit vrouw, kleuter en baby. Ik had de afgelopen jaren heel wat klotenverhalen van vluchtelingen gehoord, droomde daarover, had ook de nodige leugenaars tegenover me gehad, maar hem geloofde ik. Ik zag het in zijn ogen. Dus ik liet ze zitten waar ze zaten.

Ik belde mijn chef, meldde dat ik weigerde die mensen te deporteren en meldde me ziek. Ik schoof het probleem op het bordje van een collega, die de Macedoniërs gewoon op de trein zette. Toen mijn contract afliep werd dat uiteraard niet verlengd en aanvankelijk was ik daar opgelucht over.

Na een paar weken kwamen de muren op me af en ik ging naar een uitzendbureau. De man die me inschreef vertelde dat hij in het noorden iemand gekend had met dezelfde achternaam als ik. Een gek, een drinker, zei hij schamper. Ik antwoordde rustig dat deze man een oom van me was, een broer van mijn vader. De inschrijver durfde me de rest van het gesprek niet meer aan te kijken.

Ze hadden een baantje als toezichthouder bij het plaatselijke asielzoekerscentrum. Het was wel duizend gulden slechter betaald dan mijn vorige, maar ik had gelukkig weer iets te doen. Wederom was verveling mijn grootste vijand. En nu werkte ik voor de overheid, dus ik kwam in conflict met mijn eigen geweten. Ik was altijd al een stevige drinker, maar nu kon ik absoluut geen maat meer houden.

Ik ging ook andere grenzen over: was gewelddadig, recalcitrant en begon bijna een verhouding met een asielzoekster. Haar overplaatsing was mijn redding. Toch kreeg ik een jaarcontract, want ik was doortastend in conflictsituaties en bij zelfmoordpogingen en ik luisterde naar de verhalen van de bewoners, hetgeen een zeker rustgevend effect had. Ik was populair bij gezinnen en alleenstaande vrouwen. Alleenstaande mannen hadden respect voor me. Dacht ik. Mijn nachtmerries keerden terug.

Op de terugweg van een personeelsfeest waar ik veel te veel dronk, immers gratis, kotste ik de bus onder. Het koste me mijn contract. Ik kelderde nogmaals in inkomen. Ik zat weer thuis tegen de muren aan te staren en stortte in. Werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Toen ik weer enigszins op het been was, bleken mijn problemen alleen maar groter geworden te zijn: ik kon niet meer aan mijn financiële verplichtingen voldoen.

Ik kwam in de schuldsanering, moest het drie jaar lang doen met dertig gulden per week. Het is Godsonmogelijk alcoholist te zijn van dertig gulden per week. Gelukkig had ik een enorme collectie boeken en platen en destijds was dat nog gouden handel. Maar ik had drank nodig om de dagen door te komen, dacht ik. Dus ik haalde bij de Aldi literpakken wijn voor een prikje en zoop daar elke dag minstens twee van op. De nachten waren eveneens een hel van falen en onmacht. Vaak werd ik schreeuwend wakker. Ik had een emmer naast bed staan om in te pissen en verzorgde me nauwelijks nog. Vrienden keerden zich van me af. Destijds begreep ik dat niet.

Uiteindelijk bracht ik ook mijn favoriete boeken naar de ramsj. Paustovskij, Babel, Elsschot, Claus, Camus, allemaal moesten ze eraan geloven. Ik maakte mezelf wijs dat ik geen boeken nodig had, dat je die alleen maar verzamelde om de buitenwereld te laten zien hoe slim en belezen je was. Er was toch geen buitenwereld meer. Er was alleen mist.

Bovenop de stapel lagen de boeken van Fallada en de inkoper keek me een moment aan, of dat kwam door de ironie weet ik niet, maar ik zag die zelf wel. Ik worstelde me die drie jaar door, werd nog eens opgenomen na een overdosis pillen. Zelf weet ik daar weinig meer van, ik denk dat ik bezopen was toen ik die nam.

Twintig jaar later bestaat die boekhandel niet meer, ik drink niet meer, ben getrouwd en samen hebben we een huis gekocht. Ik heb een boek geschreven over de kansloze situatie waar vluchtelingen in verkeren en ben daar tevreden over. Ik hoop er mijn schuld een beetje mee ingelost te hebben. Ik word nog steeds wel eens schreeuwend wakker, maar zal nooit meer een druppel alcohol aanraken. Eens een drinker, altijd een drinker. Lees daar Fallada maar eens op na.

© Lammert Voos

 

Tagebuch 27-12-2017 (slot)

Toen S me er op wees dat ik met mijn klaagzangen in herhaling dreig te vervallen wist ik dat het tijd was om te stoppen met dit Tagebuch. De luiken gaan dicht, u mag niet meer meekijken. Ik wil mijn energie steken in het verder verbouwen van ons huis en weer structureel gaan schrijven, zoals ik jaren deed, iedere ochtend.

Ik wil eerst de novelle Malterfoske af maken en daarna de roman Canisius. Ik kom er al herlezend achter dat die twee werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, het gaat eigenlijk om dezelfde families. Uiteraard zijn die verhalen fictief, laat ik dat duidelijk uitspreken, want voor je het weet zijn er collega’s die vinden dat je onderzocht moet worden door justitie, ik ben namelijk ook naïef en niet erg handig met de media.

Ik zal heus nog weleens werk op mijn blog plaatsen, maar dan worden het gedichten of korte verhalen. Wellicht dat ik die ooit nog bundel, maar vooralsnog heb ik niet genoeg goed werk.

Toen ik dit blog begon koos ik voor de titel De Waterwolf omdat ik dacht dat we een huis zouden kopen met uitzicht op het gelijknamige gemaal bij Electra, een van die vele magische plekken in het Groningse landschap. Het is allemaal anders gelopen. Ik woon nu vlakbij het Lauwersmeer en kom ook weer geregeld in Friesland en ik voel me daar eigenlijk heel goed bij. Ik beweeg me ook tamelijk gemakkelijk tussen de mensen in dit grensgebied, hoewel ik me net iets meer Groninger voel.

Ik heb iets met het Westerkwartier van Groningen en de Friese Wouden. De mensen zijn net even anders als elders. Rauwer, ongepolijster en met een licht anarchistische inslag. Mijn opa Lammert kwam immers ook uit die Friese streek en dat verklaart wellicht waarom ik me daar zo thuis voel. Nuver folk en nuver volk tegelijk. Je schrijft het hetzelfde, maar de betekenis is compleet tegengesteld.

Ik sluit dus de luiken, als ik ze weer open hoop ik een boek af te hebben.

 ©Lammert Voos

4f0df33bda45f17b9f556c1cebe243fa9fe3c90d